Język Kaszubski

Język kaszubski Używany na codzień przez kilkadziesiąt tysięcy Kaszubów, język kaszubski jest jednym z języków pomorskich i należy do lechickiej grupy języków zachodniosłowiańskich. Jednakże jego klasyfikacja nie dla wszystkich jest do końca jasna i budzi wiele kontrowersji- część językoznawców uznaje go nie za język, ale za dialekt lub gwarę języka polskiego.

Przyczyn tych niejasności należy szukać przede wszystkim w różnych definicjach terminu „język”- rezultat klasyfikacji będzie inny, w zależności, o którą z nich się oprzemy.

Nie bez znaczenia również było podłoże polityczne, a więc wieloletnie presje i zabiegi władz o to, aby każdy mieszkaniec Polski czuł się Polakiem i uważał język polski za swój ojczysty. Obecnie sytuacja uległa znacznej zmianie. Zdecydowana większość językoznawców nie kwestionuje, że kaszubski jest takim samym językiem jak język polski czy inne języki słowiańskie.

Na terenie Polski funkcjonują szkoły, w których uczy się kaszubskiego, powstają książki, gazety, programy telewizyjne i radiowe, a nawet strony internetowe po Kaszubsku. Bez problemu również można zaopatrzyć się w słownik kaszubsko-polski. Pierwsze drukowane dzieła literackie napisane po Kaszubsku powstały w XVI wieku, natomiast uczeni przyjmują, że sam język wyodrębnił się dużo wcześniej, około XVI wieku.

Powodem wyodrębnienia się kaszubskiego spośród innych języków słowiańskich były naturalne granice geograficzne, oddzielające Kaszubów od pozostałych osadników, a także tendencje Kaszubów do osiedlania się wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *