Atrakcje i zabytki na Kaszubach

Miasta i osiedla wiejskie podregionu kaszubskiego stanowią przedmiot zainteresowań krajoznawczych w związku z licznymi i cennymi zabytkami architektury. Dominują wśród nich gotyckie budowle skalne. W wielu miasteczkach i wsiach nad brzegami jezior, na wyspach spotykane są przedhistoryczne grodziska, świadczące o długiej historii osadnictwa na tym obszarze. Wachlarz walorów krajoznawczych uzupełniają liczne pamiątki z lat II wojny światowej.

Obszar podregionu kaszubskiego był w latach okupacji terenem masowych egzekucji i kaźni ludności polskiej. Fakty te dokumentują min. zbiory lokalnych muzeów i izb regionalnych.

Dla upamiętnienia miejsc związanych z martyrologia miejscowej ludności wzniesiono liczne pomniki, obeliski, wymurowano wiele tablic informacyjnych o zbrodniach hitlerowskich i męczeństwie miejscowej ludności. Penetracje turystyczna podregionu ułatwiają przebiegające tu trasy kołowe, znakowane trasy piesze, jak również szlaki wędrówek wodnych. Najpiękniejsza trasa turystyczna kołowa łączy Kartuzy z Kościerzyna.

Na odcinku od Rebaszowa trasa biegnie miedzy jeziorami Brodno Male i Brodno Wielkie, a następnie wzdłuż wschodnich brzegów Jeziora Ostrzyckiego w kierunku Wierzycy i Kościerzyny.

Ten odcinek trasy nosi nazwę „Drogi Kaszubskiej”. Najciekawszy najpiękniejszy szlak wędrówek wodnych bierze początek w Stężycy, biegnie przez jeziora: Raduńskie, Kłodno, Białe, Rakowo, powtórnie przez Białe, a następnie przez Małe i Wielkie Brodno, Ostrzyckie, Patulskie, Dobrowskiego jeziora Lubowisko.

Pojezierze Kaszubskie jest już jednak w pewnych partiach przeciążone ruchem turystycznym..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *