Droga Kaszubska

Atrakcje i zabytki na Kaszubach

Miasta i osiedla wiejskie podregionu kaszubskiego stanowią przedmiot zainteresowań krajoznawczych w związku z licznymi i cennymi zabytkami architektury. Dominują wśród nich gotyckie budowle skalne. W wielu miasteczkach i wsiach nad brzegami jezior, na wyspach spotykane są przedhistoryczne grodziska, świadczące o…