Kaszubski Park Krajobrazowy

Na Kaszubach w województwie pomorskim znajduje się bardzo znany i słynny Park Krajobrazowy nazwany Kaszubskim. Park utworzono w 1983 roku dla ochrony typowego krajobrazu pojezierzy młodoglacjanych, centralnej części Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia parku wynosi 33202ha. Urozmaicona rzeźba terenu, która znajduje się w tym miejscu cechuje między innymi rynny polodowcowe, moreny czołowe, równina sandrowa i torfowiska.

Znajdują się tutaj 34 jeziora o powierzchni powyżej 10ha, co zajmuje 10% terenu. Największym jeziorem w parku jest Jezioro Raduńskie Dolne, najgłębszym Raduńskie Górne. Fauna to przede wszystkim liczne gatunki ptaków, które bardzo lubują ten teren i co roku jest ich tu masa.

Na terenie Parku znajduje się 12 rezerwatów przyrody oraz 43 zatwierdzone pomniki przyrody. W parku wyodrębniono też obszarów chronionych o łącznej powierzchni ok. 1300ha. Obejmują one główne rynny jeziorne oraz dolinę rzeki Łeby. Zostały ustawione ze względu na unikalność i harmonijność krajobrazu przyrodniczo kulturowego.

Są to między innymi Rynna Potęgowska, Rynna Kamienicka, Dolina Łeby w KPK, Rynna Mirachowska, Rynna Raduńska, Obniżenie Chmieleńskie, Rynna Brodnico Kartuska, Rynna Dąbrowsko Ostrzyca.

Klimat w Parku cechuje bardzo duża różnorodność pogodowa. Występuje tutaj bardzo dużo dni pochmurnych i deszczowych, jednak nie odbiera to uroku temu miejscu a wręcz przeciwnie. Turyści bardzo chętnie odwiedzają owe miejsce i chcą tu przyjeżdżać regularnie, co roku. Polecam to miejsce odwiedzić..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *